Ten slotte of tenslotte?

28 oktober 2015

Veel mensen vragen mij hoe woorden geschreven moeten worden. Meestal weet ik het, maar soms niet en dan ga ik zoeken op internet. De websites van de Taalunie zijn mijn favoriete hulplijnen: taaladvies.net en woordenlijst.org. Taaladvies.net geeft duidelijke uitleg over de spelling van woorden (en legt ook uit waarom) en op woordenlijst.org kun je snel de spelling opzoeken.

Sommige woorden kunnen zowel los als aan elkaar geschreven worden, waarbij de betekenis niet hetzelfde is. Hieronder een opsomming van veelgebruikte woorden.

Ten slotte <-> tenslotte
Ten slotte
: wordt gebruikt om aan te geven dat iets als laatste gebeurt, zoals het laatste punt in een opsomming. Vervang door ‘als laatste’ of ‘tot slot’, dan weet je dat het twee woorden zijn.
->De docent deelde ten slotte de rapporten uit.

Tenslotte: dit is het synoniem van ‘immers’ of ‘welbeschouwd’.
->Je kunt tenslotte altijd nog een andere keuze maken.

Te veel <-> teveel
Te veel: vrijwel altijd schrijf je deze woorden los, het wordt dan gebruikt als synoniem van ‘meer dan nodig is’. Als je ‘te veel’ kunt vervangen door ‘te weinig’, wordt het los geschreven.
->Hij heeft te veel eten gekocht.

Teveel: als je het woord als zelfstandig naamwoord gebruikt, dan schrijf je het aan elkaar. Een woord is een zelfstandig naamwoord als je er een lidwoord (de, het of een) voor kunt zetten, zoals: boek, winkel, tafel, televisie. Synoniem van ‘teveel’ is ‘overschot’.
->Het teveel aan folders wordt weggegooid.

Wel eens <-> weleens
Wel eens: je schrijft deze woorden los van elkaar als je er een tegenstelling mee bedoelt. De nadruk in de zin ligt dan op deze woorden.
->Ik zou juist wel eens naar dat restaurant willen, ook al heeft het slechte recensies gehad.
Ook schrijf je de woorden los als je het bijwoord ‘wel’ toevoegt aan ‘het eens zijn met’. ‘Wel’ kun je dan vervangen door ‘niet’, en dus schrijf je het los.
->Ja, ik ben het wel eens met jou.

Weleens: vrijwel altijd schrijf je deze woorden aaneen. Het betekent dan ‘af en toe’ of ‘heel graag’.
->Ik ben weleens in Amerika geweest.
->Ik wil weleens zien dat jij een salto kunt maken.

Van welke woorden weet jij niet wanneer ze aan elkaar of los geschreven moeten worden? Laat het weten op mijn Facebook-pagina.

Geplaatst in categorie: spelling