Disclaimer Diana Maatjes


Aanwezige informatie op de website

Diana Maatjes stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Diana Maatjes staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Diana Maatjes aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is Diana Maatjes niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.


E-mail
Diana Maatjes kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door Diana Maatjes worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan Diana Maatjes accepteer je dit risico.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website, waaronder, maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Diana Maatjes of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Diana Maatjes.


Hyperlinks
De website van Diana Maatjes kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Diana Maatjes heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. Diana Maatjes aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen
Diana Maatjes behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.


Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Diana Maatjes via info@dianamaatjes.nl.